Kategorier
arbetsmetoder behandlingsmetoder HVB kompetens socialsekreterare utredning Vårdnadshavare

BUP-chefen underkänner ”Utredning enligt Prime-modellen”

PÅ JAKT EFTER INFO OM AV DEN SOCIALTJÄNSTEN BESTÄLLDA UTREDNINGEN:
image

Ovan ser du pappret ”Utredning enligt PRIME-modellen” som jag till slut fick tillgång till genom att åter vara en besvärlig förälder. Jag försökte, men fick ingen  information direkt från hvb-hemmet. Föreståndaren menade att det var socialtjänstens uppgift att informera mig, inte hans.

Socialsekreterarna menade att de inte kunde informera mig, eftersom de inte visste något. Efter några veckor gick de dock med på att försöka få fram något skriftligt om den bas- och neuropsykiatriska utredning de givit Prime i uppdrag att genomföra.

När infobladet kom, väcktes nya frågor, men fortfarande ingen att ställa frågor till. På egen hand försökte jag få svar på frågor om utredningen och utredarna för att kunna svara min dotter som blev allt mer stressad över att inte få veta hur, när och av vem utredningen skulle genomföras i praktiken.

Eftersom min dotter inte var tvångsplacerad, kändes det ännu mer märkligt att inte få någon information alls om henne och utredningen. Särskilt med tanke på att utredningen enligt socialtjänsten skulle vara förutsättningen för adekvata insatser framöver.

UTREDARNA:

Jag sökte på nätet: Alla utredare visade sig vara äldre män, födda på 30- eller 40-talet, verkade ha likartad syn på orsak och definition  av  ”psykiska störningar”, särskilt gällande neuropsykiatriska diagnoser; inte sällan dök deras namn upp i samma sammanhang, vilket gjorde att jag antog att de förmodligen bildade ett litet ”team” och att sannolikheten var stor att de var ganska bra kompisar med föreståndaren på Prime som var i deras ålder och delade deras syn på personlighetsstörningar och neuropsykiatriska diagnoser.

För övrigt såg det ut som att alla tre i första hand hade erfarenhet av vuxna, inte barn och ungdomar.

Jag letade vidare:

Hans Kåreland, 74 år, är en kontroversiell psykiatriker som bl a Gunilla Gerland kritiserat för hans fördomsfulla (personer med ast är potentiella kallblodiga mördare utan känslor och samvete) och endimensionella (ast är en grav obotlig personlighetsstörning) bild av personer med  autismspektrumtillstånd. Kårelands kompetens är vuxna våldsbrottslingar, inte barn-och ungdomar.

Jan Alm har eget företag med en anställd: han själv. Hans företag är inriktat på vuxna personer med dyslexi:

http://www.spu.nu/spu.html

Jag noterar, när jag jämför texten på Alms hemsida idag och 2008 att ordet ”störningar” är kvar, men att det idag står ”neuropsykiatriska störningar” (2013-02-07), istället för ”adhd och andra beteestörningar” (2008-08-31).

Tommy Hallqvist även han har mest haft med vuxna att göra, och med tonvikt på rättsväsendet, på det kriminella, normbrytande beteendet.

Ju mer information jag hittar, desto mer bekymrad blir jag ifall dessa tre män verkligen har den rätta kompetensen att utföra en neuropsykiatrisk utredning. Det har de, säger socialsekreterarna, som för övigt har samma syn på neuropsykiatrin som utredarna och chefen på Prime.

INSAMLING AV INFORMATION UNDER UTREDNINGEN:
Enligt ”Utredning enligt Prime-modellen” skulle information från ”BVC, BB, Förskola, Skola…” hämtas. Ingen sådan information inhämtades. ”Information från , samt dialog med vårdnadshavare sammanfattas” innefattade ett telefonsamtal med en enda fråga: ”Har ditt barn någon gång haft någon öroninflammation?”.

Ingen av utredarna var med när resultaten skulle delges. Föreståndaren på Prime som delade ut de tobaksrökstinkande inplastade dokumenthäftena kunde inte svara på några frågor. Men han visste helt säkert att inget i resultaten tydde på något neuropsykiatriskt. Därför hade de valt att inte genomföra en neuropsykiatrisk utredning överhuvudtaget. Trots att både jag och sonen har diagnoser. Fast det kanske de inte visste. Eller det hade nog ändå inte spelat någon roll.

BUP UNDERKÄNNER UTREDNINGEN
När BUP chefen, jag senare hade kontaktat när allting brustit, såg utredningen, utbrast hon: ”Jag har aldrig sett något liknande! och det h ä r blev alltså sedan underlaget för socialtjänstens arbete, insatser framöver?!”. Att utredarna inte hade haft några skriftliga dokument, journalanteckningar, någon information alls att utgå ifrån, jämföra med, inte ens upplysningar från vårdnadshavarna, utan att hela utredningen byggde på det utredarna själva kommit fram till gjorde utredningen undermålig, oanvändbar. Enligt BUP. Men inte enligt socialtjänsten: ”Det är kompetenta utredare, de kan sin sak, nu utgår vi från vad de som är experter kommit fram till, inte hur du som förälder vill att det ska vara”.

Kommentera gärna i trevlig ton och konstruktiv anda!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s