Kategorier
ADHD Asperger Neuropsykiatri Psykiatri

Verksamhetschefen på Psykiatri Södra har läst min blogg och vill träffa mig

Två gånger under den senaste tiden har verksamhetschefen på Psykiatri Södra kommenterat mina blogginlägg och velat träffa mig. Jag blivit upprymd över att han hittat till min blogg men inte vetat vad jag skulle svara. För det här handlar inte om mig eller mina barn. Det här handlar om oss alla som tillhör Psykiatri Södra eller är anhöriga till någon som varit inlagd på sluten psykiatrisk vård inom Psykiatri Södra.

Idag har jag suttit och skrivit ett svar. Så här kommer äntligen mitt svar till dig, Svante Nyberg, verksamhetschef på Psykiatri Södra:

Hej,

Jag är glad över att du hittat till min blogg och även blir berörd av det jag skriver. Det är en bra början till att förbättra vården som du skrev att du ville göra.

Jag kan tyvärr inte träffa dig personligen (dels för att jag skriver under en pseudonym för mina anhörigas skull och dels för att jag vill föra alla diskussioner så öppet det går) men jag svarar gärna på konkreta frågor eller frågeställningar här på bloggen. Jag har erfarenheter av Psykiatri Södra både som brukare och som anhörig men är lite osäker på vilken del av psykiatrin (slutenvård, öppenvård, neuropsykiatri osv) du vill diskutera eller om du menar hela Psykiatri Södra.

Några spontana funderingar kring slutenvård:

 1. Personalen måste bli bättre på att hjälpa till med praktiska saker så som att fylla i blanketter mm.
 2. Personalen måste ha bättre kommunikation med varandra om de inlagda patienterna
 3. Personalen måste få mycket bättre kunskaper om autismspektrumtillstånd så att de inte kommer med egna tolkningar och/eller kräver något omöjligt av patienterna
 4. Personalen behöver lära sig lågaaffektivt bemötande så de inte med sitt eget beteende ytterligare förvärrar läget
 5. Personalen behöver kunna ventilera sina känslor och tankar med någon så att de klarar av att inte bli provocerade av sådant de inte klarar av
 6. Personalen måste bli tydligare i sin kommunikation både med patienterna och anhöriga
 7. Tydligare plan för hur personalen kan bättre samarbeta med anhöriga, särskilt i samband med långa inläggningar och vid övergångar
 8. Personalen måste ta ansvar för hela den inlagda personens situation, samarbeta aktivt med andra myndigheter eller se till att någon annan gör detta

Några spontana tankar kring neuropsykiatriska enheten:

 1. Personalen kan inte komma med färdiga mallar utan måste kunna utgå från individens behov
 2. Miljön måste anpassas till neuropsykiatriska diagnoser
 1. Bemötandet måste utgå från goda kunskaper i kommunikationssvårigheter och brist på impulskontroll vid neuropsykiatriska diagnoser
 2. All information till patienterna måste vara extra tydlig och ges både skriftligt och muntligt. Extra viktigt också att den information man får, stämmer.

….jag skulle kunna också skriva något om att man borde få veta vem man har som läkare och att man åtminstone en gång per år kunde träffa en läkare men just nu känns detta som en utopi.

Ja, det här var några av mina spontana tankar, alltså inte alls någon uttömmande lista och kanske inte ens några sådana funderingar och förslag som du menade när du skrev att du ville diskutera med mig hur vården skulle kunna förbättras. Om du har några konkreta frågor eller frågeställningar, skriv gärna igen!

Med varma hälsningar!

9 svar på ”Verksamhetschefen på Psykiatri Södra har läst min blogg och vill träffa mig”

Helt perfekt skrivet. Precis om vad som saknas och om vad som behövs! Om han inte förstår vad du menar, då har vi problem. För om inte han förstår något så tydligt och kan omsätta det till normaltänkande och vad personal är i behov av för att kunna visa omsorg i sitt arbete och samtidigt vara kunniga i hur de ska möta oss, då vete sjutton..

Hej. Min cirkus vart galenskap. Ingen trodde på mig. Läkarna och personal säger ord mot ord.
Då har jag under några månader haft app med inspelning. Telefonen läkarbesök mm.

Nu har jag deras ord. Ska deras egna ord mot ord börjas användas
Då får de omgående göra om neuropsykiatriska hagsätra till slutenvård, med psykos som ämne.

Patientgruppen består av fd specialister och kaffekokare. All personal lever i sin egen värld enligt definition psykos.

Äntligen är jag fri. Ska bli intressant vad det står i min journal. Överläkare Frånberg tycker inte journal är viktigt och ingen läser sånt. Det är sant. Efter flera månaders läkarens panik frågar hon om jag vet vad aspbergers är? Hon har sån lång erfarenhet och hon tror att jag har det.

Jag förklarar att min diagnos är aspbergers och adhd och detta är neuropsykiatriska enheten hagsätra. Och du är överläkaren.

Utan inspelningar av sådana läkarebesök så skulle oskyldiga drabbas vidare..

Har du kontakt inom media eller så. Hör av dig.
Har fått beröm av annat håll att det är ivo på minst 4läkare.
2 olika V.Chef. resten är sjukskrivna och slutat.

Måste vara fler som larmar samtidigt..

Bara att kunna beställa amfetamin, ritalin, per telefonsvararen och ingen läkarkontakt. Ingen kontroll. Sen har vi resten av medicinlistan.. årsrecept, dubbletter, 250st 3 uttag med 2 dagars intervall…. Och fler andra läkare tycker det är rimligt och förnyar..

För mig är det som att lägga in sig och så kommer läkare lämnar kartonger med rakblad och går hem. Och det finns inte personal eller fungerande kaffekokare.

Vem får skulden efter när armarna och bena är sönderslagna.?

Det är patientens så klart. Han har extrema problem. Ingen fattar att storpack rakblad i avdelningen kan livsfara.

Fel plats, fel patienter…..

Det är fel man på plats… Varför kollar man inte referenser . Dom på egen psykati som spåra ut.

Inte konstigt med cirkus, avgår men får man med sig fallskärm….Tack för inlägg som jag fick ny information av.

Aspbergers löser problemet… Det går fortare med parallella forskningsprojekt…

Detta är från lexbase. Offentliga handlingar till allmänheten för deras patientsäkerhet.

LÄKARRAPPORT
Otto Henrik Svante Nyberg
550921-1115 Medicinsk inrikting
Allmän psykiatri
1. HSAN343/99:B2
Beslut datum:
2000-02-14

Saken:
psykiatrisk vård

Skäl:
_________________ började den 14 november 1998. De utvecklades därefter snabbt.
Det hade därför varit angeläget att man tidigare än som skedde vidtagit de åtgärder
som situationen krävde. Ansvarsnämnden instämmer i den kritik som Socialstyrelsen
har riktat mot den psykiatriska kliniken i detta avseende. De brister i vården av ____
_____ ________, som förelegat under den tid som Svante Nyberg och ____ ________
ansvarat för vården, är sådana att de av oaktsamhet har åsidosatt sina skyldigheter i
yrkesutövningen. Felen motiverar disciplinpåföljd i form av erinran.

Beslut:
Ansvarsnämnden ålägger – med stöd av 5 kap. 3 § lagen (1998:531) om yrkesverk-
samhet på hälso- och sjukvårdens område – var och en av Svante Nyberg och
Erik Jönsson en erinran.

Detta beslut har fattats av Lars-Åke Johnsson, ordförande, projektledaren Marianne
Boivie, ombudsmannen Annica Jansson, docenten Folke Lithner, biomedicinska
analytikern Ewa Ericson, riksdagsledamoten Maud Ekendahl, f.d. riksdagsleda-
möterna Pontus Wiklund och Ingrid Andersson samt landstingsrådet Elise Norberg.
Föredragande har varit docenten Bo Siwers, sakkunnig hos ansvarsnämnden i
ärenden rörande allmän psykiatri.

Har man man information ska den användas….

Detta är mitt första inlägg på WordPress.
Hoppas det fastnar i databasen och jag har massor av egen erfarenhet. Och massa inspelningarpå läkarbesök och telefonbesök.

Sen finns ju telefonsvararen som funkar i hagsätra.
Problemet är bara att de försöker minska antalet recept och skriver ut årsförbrukning med 2 dagars intervall.

Det tar vi senare…..

Önskar någon typ av svar. Då vet jag att Svante Nyberg kommer söka mig ochså.

Man har laglig rätt att säga nej. Ivo säger att patientkontakt måste undvikas för att inte påverka utredning och den som anmält.
Man får nya rättigheter med ivo. Det är dags att använda alla paragrafer och lagtext.

Om de börjar med att det finns en tystnadsplikt och det är personliga papper… Då får man förklara hur funktion 1177 och dina sidor funkar.
Man kan dela sin journal till vem som helst… Det är bara klicka och skriva vem. Typ som Facebook och bilder på min katt…….

Orkar inte med hagsätra… undrar om jag får någon läkare som frågar hur man mår och bieffekter Extrapyramidala. Måste ha ritalin för att veta vad det är…… Men jag har lärt mig…

Latin, medicin som byter namn, och konstiga ord.

Visste inte ens att jag hade massa myror i byxorna..Akatisi..

Tidigt tecken på mardröm parkinsonism och skakningar resten av livet.

Man får det av fd alergi mediciner, lång tid av användning. Propavan….20år pajar hela signalsystem i kroppen…

Som avslut så vill jag bara upplysa att Svante Nyberg har massa meriter på Astra zenika. Han kan och vet och jobbar på karriär.

Har man ansvaret för lansering av Seroquel, då vet man hur man gör. Läser man fass läkare på Seroquel ska man vara förberedd på jobbiga intryck och det är bra att veta om man kan ringa någon och få hjälp att lugna ner sig..

Så många följdsjukdomar varningar bieffekter….
Då ser man att med patienter är offer….

Hej! Tack för detta! Respekterar förstås dina skäl till att tacka nej till möte, så jag skriver några kommentarer till svar istället. Jag har spridit ditt inlägg inom hela verksamheten, för jag tycker att det finns mycket för oss alla att ta till oss. Det du skriver här ligger helt i linje med våra gemensamma värderingar och det jag hoppas att vi kan göra. Det är tydligt att vi har mycket kvar att lära, och behöver bli bättre på många sätt. Ett sätt att bli bättre är att lyssna och tänka efter. Dina punkter i detta inlägg, och dina tidigare inlägg hjälper oss med det. Jag lovar att vi kommer att fortsätta diskussionen inom hela Psykiatri Södra, och tycker att alla dina punkter är konkreta, realistiska och klart möjliga att arbeta med. Jag hoppas verkligen att du och alla andra berörda kommer att märka en skillnad, och att alla ska känna sig personligt mötta med kunskap, skicklighet och medkänsla.
Med bästa hälsningar, och på återhörande!/

Hej, kunde inte skrivit det bättre själv. Inte bara vårdpersonalen fastnar i sina mallar. Varför får man neuropsykiatrisk diagnos? Jo, för att man inte passat in i skolvärldens mall. Man blir utstött och hamnar bakom skärmar i en alltför stökig skolklass. Där början resan mot diagnoser och psykiatrin och det är där den stora förändringen måste ske. Vem är man eller kvinna storsint nog för att gå till källan och bota samhällets mallsjuka? Hälsningar från äldre kvinna med Asperger vars talanger lyftes upp av kloka lärare. Oturligt nog hade inte mina barn samma tur.

Om verksamhetsansvarig på allvar inte ser eller förstår hur pass illa dey är att ja anställda inhyrda läkare , som påverkar och ffrstör och beter sig så ila att man undrar hur mycket krävs och hur arbetar man för att göra skillnad?
Genom att det sakas kompetenta och engagerade läkare som man hyr iIn so m inte har varken intresse eller engagemang elker attt man känner att msn är patient och bemöts av att inte läkaren beklagar sig mest över hut stressigt dey är med så många patienter. Hon glömmer bort att sjukintyg och tidigare besök var det hon som träffade ’mig ioch skrev dey förra sjukityget som hon råkade just innan klaga över hur swt var skrivet och förlängt p för lång tid och ”alka patienter och allt na man glör kommer man omöjligt i håg ”
Känns tryggt.
Hob är onte ett dugg intresserad av att jobba ned människor och har inte soecialist egenskaper,om intr motsatt håll isf, föt målgruppen
Hon beklagar sig halva tiden över hur jobbigt hon har det.
Suckat i vsyskbsb mening och visar sig väldigt labil
Hon visar att hon bryr sig bata om att hon vet ayt hon ksn utnyttja och tryck på ömma punkter hos patienter i denna målgrupp.hon lyckas.,såklart
Hon påverkar och tar plats och hela mottagningen även personal upplebdrbocj har inte någotpoditovyocj trivsamt atbete o uppleva patienter so ffår tröffa en läkare, dom är iskall och obfydd och tydligt besvärad av ditt atbete
Jag är ute ensam och vi komner att gå vidare tillsamnans desom läser hör, och äve vill ocj har erfarit oh far illa av hur man påverkats elker bemötts av läkare ocj övrigt anaerob mottagningen
Skriv gärna och til
Svante Nyberh ställer jag Mic frågande hur ansvaret och hur skickligt och personligt bemött anser du attd personalen äär på denna mottagning i
Vaf harvlivit bättre?
Ingenting! Det försämras ocj klimatet är upornvaty intre en miljö man påverkad och positivt får något som helst förtroende för
Jah viöl inte vara psykolog åt läkarna ocjdköterdkor som törstar om hur stressigt det ät o h hur lite personal d gubbs och att det är intr något man missar elker inte fattar
Jag önskar att slka ord Svatnte Nybetrg nedan vil att alka ska bemötas med
”Är inte i närheten av verkligheten .

Sorgligt att det får se ut o firtsltta
Och hur byggena up en verksamhet dör läkare tas i n som inte har ett lämpligt bemötande ochTtityd att det skrämmer både patienter persons och fyktetr blir därefter ..och norra sidan 90
Mottagning i st Eriksplan äti tvetudlugtn mu see och inte unörbetrn dessa privkem och vaf och gur kan det bli såhär?
Skicklighet och kompetens och kunska. Elker?

Den här bloggen är banne mig det viktigaste och skarpaste inlägget jag har sett i samhällsdebatten sedan så länge jag kan minnas. Dels för att det berör en central punkt i ett sk. Välfärdssamhälle, hur man tar hand om sina medborgare och särskilt utsatta sådana.
Som patient är man alltid utsatt. Vare sig det gäller ett brutet ben eller psykisk hälsa så är man beroende av en fungerande vård.
Dels också för att den så oförvanskat beskriver hur det faktiskt kan bli i den viktigaste ändan (vårdtagarens) efter alla extramiljoner, evidensbaserade metoder, storslagna reformer och omorganisationer sedan Psykädelreformen 1994.
I grunden då som nu är det i själva verket ganska enkelt vad som fungerar. Förtroende, respekt och den ömsesidighet som man bara kan få med någon man känner. Precis som för vilken annan människa som helst.

Punkt 4. Personalen måste lära sig lågaffektivt bemötande så att de inte förvärrar situationen.
Jag va inlagd på Haninge psykiatri i November 2016. Ena stunden står jag utanför dörrarna på väg in efter en permission, andra stunden låg jag i bältessäng. Den fösta personal jag möter när jag kliver in genom dörren är en personal som är hotfull. Jag låg inlagd på LPT efter ett självmordsförsök, och personalens hotfulla bemötande va droppen som fick bägaren att rinna över. Jag fick panikångest och började skrika. Hon försökte ta på mig och stod och hånade mig. Jag har gjort en anmälan till IVO, naturligtvis helt lönlöst då jag bara är en simpel psykiatrisk person. Enligt IVO har allt gått riktigt till, vilket dom bedömde efter att ha talat med Haninge psykiatri. Dom har haft kontakt med Svante Nyberg.
Jag vill veta namnen på personalen som begick övergreppet på mig, men IVO vägrar skicka mailet till Svante Nyberg. Jag har inte hans mail så jag kan inte skriva till honom själv. Enligt lag så skall de personal som är med om en bältesläggning stå vid namn i journalhandlingarna. En i personalen ville tala med mig efter det inträffade. När jag berättat min verision, så förstod jag det som att hon inte va förvånad över att jag blev utsatt för detta övergrepp när just den personalen arbetade. Jag har lite tankar och ideer angående detta. Om man inte skriver i namnen på de personal som medverkar vid bältesläggning så är det lätt att frångå mönster. Övergreppet är ännu inte över. Haninge psyiatri har anmält mig för att jag försvarade mig mot övergreppet. Jag har anmält Haninge psykiatri för att dom utsatte mig för detta vidriga övergrepp. Jag vet ännu idag inte varför personalen bemötte mig hotfullt, jag hade ju inte gjort någonting, jag hade varit på permission. Jag kan bara gissa. Hon kanske ville sätta mig på plats då jag va ca 1 tim försenad, detta i ren maktdemonstration. Jag hade dessutom ringt och sagt att jag blir försenad, men det har dom inte dokumenterat i journalen. Det va fruktansvärt, ingen som inte varit med om ett så bestialiskt övergrepp kan förstå vilken panikångest det kan ge. Jag hamnade som i ett grått töcken, det enda allt handlade om va att kämpa mig fri från deras äckliga händer som tog på min kropp. Enligt dom har jag skrikit olämpliga ord, men det är inget jag vet någonting om. Nästa gång någon anmäler en person som försvarar sig, så kan det vara ven våldtäktsman som anmäler sitt offer för att hon försvarar sig när han begår våldtäkt på henne. Haninge psykiatri är ingen frisk arbetsmiljö, det är ingen frisk psykiatrisk avdelning. Saker och ting går inte rätt till där.
Jag är tacksam för att jag hittat din hemsida, att du ”orkar” skriva det du upplever och är/har varit med om.

Vänligen från Nina

Kommentera gärna i trevlig ton och konstruktiv anda!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s