Kategorier
barn Familj förälder LVU Neuropsykiatri Psykiatri Socialtjänsten

6. Baby

VI

Som baby grät hon varje natt

Nu är det jag som gråter

barnfotter