Kategorier
ansvar arbetsmetoder kompetens kränkningar maktmedel Neuropsykiatri Psykiatri samarbete socialsekreterare Socialtjänsten

Socialtjänsten lägger allt ansvar på den enskilde

De har svårt att på egen hand klara myndighetskontakter. Men när vi fick mer tid att hjälpa dem ­visade det sig att många de facto var kvalificerade för sjukersättning från Försäkringskassan, och borde ha fått det mycket tidigare. Samtidigt fick vi själva möjlighet att lära oss mer om hur Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan resonerar och fungerar” socialsekreteraren Fredrik Fernqvist i DN 23.5.2015

 

Det här har jag sagt hela tiden.

Socialtjänsten samarbetar inte med andra myndigheter.

Socialtjänsten lägger allt ansvar på den enskilde.

Socialtjänsten har ingen aning om hur andra myndigheter jobbar och vilka regler som egentligen gäller.

Socialtjänsten säger att det är den enskildes ansvar att ta reda på vilken myndighet han/hon egentligen tillhör.

Socialtjänsten säger att alla kan och måste ta eget ansvar.

Socialtjänsten tar inget ansvar. Men de har  makten att trycka ner, ta ifrån människor deras värdighet, tillit och grund att stå på.

barn-familjejouren