Kategorier
Behandling behandlingsföretag behandlingshem förälder HVB insatser kränkningar maktmedel samarbete Socialtjänsten Ungdom uppfostringsmetoder vård

”Du kommer inte för evigt att kunna hålla din mamma i handen”- manipulation på HVB för att hålla anhöriga borta

När min son fyllde 18år, skickade han in en fullmakt till det boende socialtjänsten hade placerat honom på. Han ville vara säker på att jag även i fortsättningen skulle kunna hjälpa honom med att ställa de frågor han inte själv fick svar på. Under sina år som placerad ungdom, hade hans erfarenhet varit att ingen brydde sig om att förklara något för honom, att allt i hans tillvaro var oförutsägbart, att ingen lyssnade på vad han själv  sa var viktigast för honom att förstå och få hjälp med.

Det var därför han ville att jag skulle vara med på alla möten.  Det var därför han ville att jag skulle få tillgång till all information. Det var därför han hade skickat in fullmakten, så personalen inte skulle kunna skylla på sekretessen.

Efter att ha mottagit fullmakten sa sonens behandlingsansvarig att han, sonen, inte för evigt kommer att kunna hålla sin mamma i handen; psykologen på hemmet sa att om han vill, kan personalen stå bredvid, när han ringer, men att alla andra unga på boendet klarade sig utan sin mamma, och la till att detta boende till slut kanske inte passade honom. Jag frågade om de ändå inte ville samarbeta med sonens närmaste anhörig,mig, när sonen dessutom uttryckligen önskade detta. Chefen på hemmet svarade att de inte hade någon som helst skyldighet att prata eller informera mig, att de endast arbetade med självgående ungdomar och mammor som hade vett att hålla sig utanför.