Kategorier
kompetens Psykiatri vård

Allt jag inte visste om sluten psykiatrisk vård och som jag önskar jag aldrig behövt få reda på

Ofta vet jag inte vad jag ska göra med allt det jag får höra

allt det osannolika

allt det overkliga

allt det ohäntbara

som ändå hänt

och fortsätter att hända

 

Så som att någon

inom sluten psykiatrisk vård

går ut flera gånger i veckan,

dricker sig full på krogen,

röker hasch hos någon ny bekant,

försvinner under flera dygn

och kommer tillbaka i spillror

utan att någon säger något

 

Hur är det möjligt

att månad efter månad

på sluten psykiatrisk avdelning är

det enda som erbjuds

ännu flera neuroleptika och benzo?

Inga samtal,

inga försök att nå ut,

förstå, skapa trygghet

Bara piller och

ännu flera piller

utan hänsyn till vad som redan finns i kroppen

utan hänsyn till vad alla dessa piller gör med själen

 

Ofta vet jag inte vad jag ska göra med allt det jag fick se då

och allt det jag får höra nu

 

Mitt ansikte mot den låsta avdelningsdörren

hennes släpande steg längs korridoren

 

Rösten som nu minns och berättar

det ingen förälder någonsin ska behöva höra

 

Allt faller på plats

medan hjärtat krossas