Kategorier
Familj placera utanför hemmet PTSD socialsekreterare Socialtjänsten Vårdnadshavare

Nionde året med socialtjänsten

För nio år sedan kom de in i mitt liv.

Jag vill inte tänka på dem.

Men de kommer ständigt tillbaka.

skriva