Kategorier
ADHD arbetsmetoder Asperger Behandling kompetens maktmedel Neuropsykiatri samarbete Socialtjänsten stödboende

Socialtjänstens krav leder till utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom är inte  samma sak som depression.
Antidepressiva mediciner fungerar inte för de utbrända.
Påtvingad utökad aktivering får de utbrända att må ännu sämre.

Utbrända och deprimerade behöver olika sorters hjälp.

Utbrända behöver hjälp med att anpassa kraven till den enskilda individens förmåga och reella förutsättningar i nuet. De behöver stöd med att skapa och upprätthålla en daglig struktur som fungerar, som inte är för utmattande. De behöver en tydligare balans mellan aktivitet och vila.

De deprimerade behöver hjälp med att stärka sin självbild.
De behöver stöd med att komma ut, träffa folk, bli aktiva.
Ofta behöver de medicinering. Ofta fungerar antidepressiva tabletter väldigt bra.

Jag läser om Agneta Sandströms nya avhandling om skillnader i hjärnan mellan utbrända och deprimerade; om de olika hjälpbehoven utifrån de olikheter forskare kunnat fastställa med hjälp av magnetröntgenbilder och mätning av kortisolhalter i blodet. De utbrända ska göra färre saker, vara mindre aktiva. De deprimerade ska göra flera saker, bli mer aktiva.

Jag tänker på min dotter. Jag tänker på min son. Jag tänker på socialsekreterarna. Plötsligt förstår jag varför det legat i socialtjänstens intresse att se både min dotters och sons problem i vardagen som ”depression”; något som de själva måste ”komma ut ur”, något som socialtjänsten inte kan hjälpa dem med, inte mer än att hota med indragningar ifall deras ”passivitet” fortsätter.

Källa: forskning om funktionshinder pågår nr 2/2014, s.2-3
Agneta Sandströms avhandling finns att ladda ner på umu.diva-portal.org

image