Kategorier
familjehem Neuropsykiatri Placerade barn Psykiatri Socialtjänsten Vårdnadshavare

Psykiatri Södra ska omorganiseras- all min trygghet försvinner

Jag har haft samma kurator i tio år
På måndag har jag min sista tid hos henne
Psykiatri Södra ska omorganiseras

Utan henne hade jag inte hållit ihop mig
när socialtjänsten började ifrågasätta
min förmåga som förälder

Utan henne hade jag inte stått ut med
att se hur min dotter blev allt sämre
utan att någon lyssnade på det jag sa

Utan henne hade jag förlorat allt hopp
när min son hamnade på SöS-akuten
under tiden han var placerad
på ”Stockholms bästa” familjehem

Utan henne hade jag blivit allt mer övertygad
om att alla människor vill mig illa,
att jag aldrig kan lita på något någon säger

Utan henne hade jag drunknat
i mitt eget mörker
och kanske aldrig mer hittat tillbaka

Det är något jag måste prata med dig om”, säger kuratorn
Får jag inte komma mer? Har jag blivit för bra?”, frågar jag

Jag är alltid rädd att
jag inte mår tillräckligt dåligt
för att få fortsätta komma

Nej, det är inte det. Psykiatri Södra ska omorganiseras. Alla enheter ska göras om och alla patienter ska omfördelas utifrån sina diagnoser. All personal ska få nya tjänster. Du tillhör inte min enhet”, säger kuratorn

Jag är alltid rädd att den tillit
som mödosamt byggts upp,
ska försvinna

Jag är alltid rädd att den trygghet
jag vågat tro mig vara värd
ska tas ifrån mig.

Nu inbillar jag mig inte
Nu händer det på riktigt
All min trygghet försvinner

Trygghet försvinner