Kategorier
ADHD Asperger Neuropsykiatri PTSD Socialtjänsten Vårdnadshavare

Jag och handläggare pratar inte samma språk

”Så du skriver för nöjes skull?”, frågar handläggaren på Arbetsförmedlingen. Jag kan inte tolka hans tonläge. Hans ögon är tomma.

Vi är på omgång två på mitt avstämningsmöte med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Mina sjukdagar tagit slut och nu måste AF och FK komma fram till vad jag ska göra under mina tre månader på Arbetslivsintroduktion. Handläggaren på Försäkringskassan missade förra mötet. Därför har vi ett nytt möte.

Nej, jag skriver för att överleva. Om jag inte skrev, skulle jag nog inte sitta här idag”, svarar jag. Jag ser att han inte förstår.

”Jaha, skriver du dikter också?”, frågar han vidare.

”Hur definierar du en dikt?”, svarar jag. Ingen idé att försöka få någon med tomma ögon att förstå.