Kategorier
ansvar Familj maktmedel Socialtjänsten Skarpnäck Vårdnadshavare

Socialsekreterarna använder sekretess som maktmedel

En mamma begär ut journalanteckningar om sitt barn.
När hon öppnar kuvertet får hon inte veta något om sitt barn,  men en massa om andras barn. Sådant hon inte vill och inte ska få veta. Vem sitter nu och läser om vår familj, hur vi har det och varför socialtjänsten blev inkopplad, tänker mamman och känner ett stigande obehag.

Det är precis så här sekretess fungerar i min stadsdel, tänker jag. Jag minns hur svårt det varit att få ut journalanteckningar, särskilt i början: ”De är bara för vår skull, det är ingen som läser dem”, sa de. Sedan hur det var ännu svårare att få ut rätta och alla journalanteckningar. ”DET dokument har du ingen nytta av!”, ”Du HAR fått allt!”.

Och till slut när jag läst igenom journalerna, börjat ana varför socialsekreterarna så ovilligt velat lämna ifrån sig dem och skrivit en lista över alla fel, har de sagt att de inte kan stryka över något: ”Vi FÅR inte ändra något. Du kan bifoga ett papper med dina synpunkter”.

Det är precis så här sekretess fungerar i min stadsdel. Som ett maktmedel med förödande konsekvenser för enskilda familjer och som ett underlättande arbetsverktyg för socialsekreterarna.

Källa: Mitt i Söderort Hammarby Tisdag 27 maj 2014, s. 4 ”Förvaltningen anmäld till JO”
image