Kategorier
anmäla bemötande Familj kränkningar maktmedel samarbete socialsekreterare Socialtjänsten syn på vårdnadshavare utredning värdegrund

Socialtjänsten samarbetar inte. De söker skäl för att sätta dit dig.

Expertkvinnorna från mellanvården sa att de inte kunde göra något.

”Det är för komplicerat. Socialtjänsten kommer att hjälpa dig”, sa de.

Socialtjänsten hörde inte av sig. Jag ringde dit, sa att mellanvården sagt att någon från socialtjänsten skulle kontakta mig.

”Ja, vi fick en anmälan om att din dotter mår dåligt för några veckor sedan”, sa den manliga utredande socialsekreteraren.

”Ja, jag vet. Det är därför jag ringer. Jag måste få hjälp. Det är bråttom”, sa jag.

”Det går inte. Du har en sjukdom. Det står här i deras anmälan”, sa den manliga utredande socialsekreteraren.

Jag sökte hjälp för den ohållbara familjesituationen. Socialtjänsten sökte skäl för att sätta dit mig för den ohållbara familjesituationen.

Kommentar: Den ”sjukdom” socialsekreteraren pratade om heter Aspergers Syndrom och är ingen sjukdom. Okunskapen och fördomarna är så djuprotade att många med diagnosen tiger. Jag borde definitivt tigit. Läs gärna Martina Lowdens artikel i DN om att komma ut som Aspie, en betydligt svårare process än att komma ut som homosexuell, enligt henne.