Kategorier
Behandling förälder insatser Socialtjänsten vård

Pengarna styr socialtjänstens beslut

En gång bodde min dotter på ett bra ställe.

Det tog ett halvår för personalen att få en mer personlig kontakt med henne.
Det tog ett halvår till för min dotter att börja känna tillit.

Då meddelade socialtjänsten att
hennes vård var avslutad.
Ett år var deras maxgräns.