Kategorier
arbetsmetoder bemötande maktmedel Socialtjänsten Ungdom vård

När samhället griper in, försvinner all trygghet

En dag kom två civilklädda poliser i polisbil

De slängde upp dörren till min sovande dotters rum

”Vet du vad P12 kostar per dygn för skattebetalarna?”, sa de

Inget hann hon packa med

Blev inlåst i månader

Det är så här samhället griper in för att garantera

att ingen ungdom råkar illa ut