Kategorier
Arbetsförmedlingen Asperger Socialtjänsten

”Du har Asperger. Dina akademiska examina är värdelösa. Du ska jobba på ett lager”

Registerutdraget från Arbetsförmedlingen har kommit.

Medan jag läser, förstår jag hur viktigt det är att alla handläggare på Arbetsförmedlingen vet något om Asperger. Och hur fel det kan bli när en handläggare saknar de mest basala kunskaperna om denna funktionsvariant. Allra värst blir konsekvenserna om en person med Asperger får beviljat en extrainsats i form av SIUS-konsulent ”en särskild utbildad arbetsförmedlare” och SIUS-konsulenten utgår ifrån att samma arbetsmodell som hen hittills använt måste fungera för alla, även personer med Asperger. Det kan den ju göra men det finns en stor risk att den inte gör det och att SIUS-konsulenten då förorsakar mer skada än nytta. Jag är ett väldigt bra exempel på detta.

När jag träffade Arbetsförmedlingens egen SIUS-konsulent, alltså en handläggare som ska vara extra insatt i olika funktionsvarianter för att kunna ge så bra stöd som möjligt, såg vårt samtal ut ungefär så här:

SIUS: Vad har du för bakgrund?

Jag: Vad menar du? Vad vill du veta? Varför vill du veta?

SIUS: Jag måste skapa en helhetsbild av din situation. Berätta lite om dig själv.

Jag: Jag är här för att du ska hjälpa mig tillbaka till arbetslivet. Jag tycker inte att mitt privatliv har något med det att göra.

SIUS: Jag måste veta. Annars kan jag inte hjälpa dig. Har du barn?

Jag: Ja. Fast jag vill helst inte prata om dem. Det är väldigt tungt och känsligt.

SIUS: Om du inte svarar på mina frågor, kan jag inte göra något för dig.

Jag: Båda haft väldigt stora problem och socialtjänsten varit inkopplad. Det är också därför det varit svårt för mig att vara kvar i arbetslivet.

SIUS: Om barnen varit ett problem, måste jag veta mycket mer för att kunna hjälpa dig. Barnen ska inte vara ett förhinder för dig att kunna jobba.

…Jag berättar en längre stund om mina barn mot min vilja. Sedan säger…

Jag: Ska vi inte prata om vad jag har för kompetenser och erfarenheter istället för att bara prata om mina barn?

SIUS: Ok, vad har du gjort innan?

Jag: Jag har fil.magister från Finland och fil.kand från Sverige. Jag har också läst biblioteks-och informationsvetenskap i Borås.

SIUS: Jag menar vad du har haft för jobb.

Jag: Allt möjligt från advokatsekreterare till gymnasielärare. Det har varit svårare för mig att jobba och få ihop familjelivet än att studera. Därför har jag studerat mer än jag jobbat. Jag skulle kunna tänka mig något med informationssökning eller något där man ska vara analytisk och granskande.

SIUS: Jaha, men du har ingen utbildning alltså.

Jag: Jo, det jag sa innan och lärarutbildning.

SIUS: Ja, men sådant har du bara läst för att förkovra dig. Du har ingen utbildning.

Jag: Jag förstår inte.

SIUS: Med det du har kan du inte få ett jobb.

Jag: Jag kan studera mer om det behövs.

SIUS: Du måste vara realistisk. Ingen kommer att vilja anställa dig. Du har hoppat mellan olika jobb och när du pratar hoppar du mellan olika ämnen, blandar ihop privatliv och arbetsliv. Ingen orkar med sådana personer och jag vet att personer med Asperger inte går ihop med andra människor. Det enda jag kan tänka mig är enklare jobb i en affär eller på ett lager, sortera saker på hyllorna.

Jag: Det går inte om jag inte samtidigt kan studera något så jag kan också använda min hjärna. Jag blir deprimerad om jag inte får fördjupa mig i något.

SIUS: Jag kan inte hjälpa dig. Möjligtvis skulle Samhall kunna vara något för dig.

Efter detta första kartläggningsmöte med den person som under en längre tid skulle stötta mig utifrån mina förutsättningar, tappade jag all tillit till min egen förmåga och till allt det jag ändå hade lyckats med i livet så som studier. Plötsligt var inget jag gjort något värt och min långa akademiska utbildning värdelös. Bristande kunskaper om Asperger på Arbetsförmedlingen ledde till att jag kraschade efter mötet med SIUS-konsulenten och blev åter sjukskriven.

registerutdrag

Notering: SIUS står för ”särskilt introduktions- och uppföljningsstöd” och betyder i praktiken att man får en särskild utbildad arbetsförmedlare,  SIUS-konsulent, som stöd och hjälp i sitt jobbsökande. Det finns mer att läsa på Arbetsförmedlingens hemsida.