Kategorier
ansvar arbetsmetoder Familj kompetens kränkningar maktmedel samarbete socialsekreterare Socialtjänsten värdegrund

Det handlar om makt, säger Kerstin Wigzell på Socialstyrelsen och får mig att gråta

”Det handlar om makt…att vara utlämnad åt andras välvilja, kunskaper och uppfattningar. Du får hjälp, men det är alltför sällan på Dina villkor eller utifrån Dina bedömningar av vad som skulle vara den bästa hjälpen eller utifrån Dina kunskaper om hur Du själv fungerar…Vi vill verkligen väl och vi gör mycket rätt. Men det räcker inte när vi, trots goda intentioner, är ansvariga för att barn under långa tider kunnat plågats under samhällets beskydd…Framtiden måste präglas av ett socialt arbete som bygger på kunskap om vad som verkligen utgör hjälp för människor som behöver det offentligas stöd. Ibland ställs detta mot den enskildes möjligheter till inflytande och makt. Jag ser det precis tvärtom…Kunskapen måste vara allmän egendom och inte förbehållen professionerna. Utan sådan kunskap kan den enskilde egentligen bara tacka och ta emot det som erbjuds.

Ur Ligga till last- socialpolitik och socialt arbete under 100 år, 2006, s. 67-68.

Kerstin Wigzell får mig at inse att jag haft rätt, fast de alltid sa att jag hade fel, eller mer än så, att jag v a r fel och att de visste bättre. De sa alltid att jag inte skulle lägga mig i, att jag skulle låta dem sköta sitt jobb, att jag fick precis så mycket information som jag behövde, att jag VAR delaktig och ifall jag inte kunde inse detta, var det något fel på mig. De sa så i alla år, och nu säger Kerstin Wigzell, generaldirektör vid Socialstyrelsen att de sa fel, att de gjorde fel, inte jag. Jag blir glad. Sedan förbannad. Sedan gråter jag.

liggatilllast