Kategorier
arbetsmetoder BUP förälder kompetens Psykiatri Vårdnadshavare

Vad sysslar Mellanvården med egentligen?

När den vanliga barn- och ungdomspsykiatrin inte räcker till, kopplas ”mellanvården” in.

Två kvinnor från mellanvården kom hem till mig tre gånger.

De stoppade in en frågeformulär genom tröskelglipan till min dotters låsta rum.

”Tror ni verkligen att hon kommer att svara ärligt?”, sa jag.

”Vi måste utgå från det, annars kan vi inte göra något”, sa de.

Min dotter ritade glada smilisar på alla tio papper.

Mellanvården avslutade sitt uppdrag.

Mer info om Mellanvården hittar du här:

http://www.bup.nu/2008/index.php/mottagningar/mellanvarden-kopplas-in

http://www.bup.se/sv/Mottagningar-och-enheter/Enheter/BUP-Mellanvard-nordvast/