Kategorier
ansvar arbetsmetoder Barnfamilj bemötande familjehem HVB institution kompetens Placerade barn samarbete Socialtjänsten Vårdnadshavare

”Placerade barn som flyttas far illa”- min verklighet, min sorg

Jag öppnar Metro (20.1.2014, s.5) och börjar läsa under rubriken ”Placerade barn som flyttas far illa”:

Två av tre barn i familjehem och på institutioner rymmer eller flyttas under placeringstiden utan att vårdbehovet upphört, enligt en avhandling.”

Så abstrakt, tänker jag.

Jag läser vidare:

Flyttningar ökar risk för kriminalitet, psykisk ohälsa och fattigdom.

Så hårt, tänker jag.

Sedan finns det inget mer att läsa. Det var allt. Jag sitter i tunnelbanan och minns hur det varit för mina egna barn. Jag hoppas att ingen i tunnelbanevagnen ser att det inte är snö som droppar ner på min tidning.